ELEKTRONİK TİCARET HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim İçeriği

Gelişen ve yaygınlaşan teknolojik araç ve yöntemler elektronik ticareti ortaya çıkartmış ve önemini günden güne artırmıştır. Elektronik ticaret önceleri fiziksel ticaretin elektronik versiyonu iken sonradan tamamen elektronik modeller ile kendine özgü iş alanları ve modelleri ortaya çıkmıştır. B2B’den B2C’ye dönüşen elektronik ticaret uygulamaları zamanla C2C ve C2B evrimini de keşfetmiştir. Bu yoğun ilgi ve büyüme bir yandan elektronik ticareti geliştirirken diğer yandan elektronik ticaretle beraber hayatımıza bambaşka hukuki konu ve kavramlar da girmiştir. Büyük pazar yerlerinin kurulması, elektronik rekabet, elektronik ticari ileti pazarı, büyük veri, çevrimiçi reklam davranışsal reklam uygulamaları, mesafeli sözleşmeler bunlara örnek verilebilir. Büyüyen ve ilgi çeken elektronik ticaret alanı hem hukuki hem de teknoloji bakımından bir çok yeni olay, iş modeli, hileli işlem, ödeme sistemi problemleri gibi hukuk, denetim, yönetim ve uyuşmazlık çözümünde hukuki ve teknik uzmanlık gereksinimini gündeme taşımaktadır. 

Bu sertifika programı ile elektronik ticaret alanında hukuk ve teknoloji  perspektifinden başarılı bir girişim, bilgili bir kullanıcı ve profesyonel kariyer yapmayı düşünenler için gerekli olan altyapı ve bilgi birikiminin sağlanması planlanmaktadır. 

Bu amaç kapsamında, hukuki perspektiften ve bilişim altyapısı kapsamında e-ticaret kapsamında karşılaşılabilecek her türlü problem ele alınacak ve incelenen problemler karşısında ne gibi müdahalelerde bulunulması gerektiği konuları uzman kadromuz ve katılımcılar tarafından interaktif şekilde tartışılacaktır. Öncelikle elektronik ticaretin hukuki temelleri ele alınıp paydaşların yasal yükümlülükleri incelenecek, pratik örneklerle teorik bilgiler içselleştirilecektir. Programın ikinci kısmında ise elektronik ticaret alanında kullanılan bilişim altyapıları irdelenecek, güvenliğin sağlanması için dikkat edilmesi gereken hususlar ile güvenlik ihlali karşısında atılması gereken adımlar hem teorik hem de pratik olarak ele alınacaktır. Elektronik ticaret profesyonellerinin ve kullanıcılarının tecrübe ettikleri olası hukuka aykırılıklarda hukuki ve teknik olarak yapılması gerekenler ele alınacak, konu hem hukuk hem de adli bilişim uygulamaları açısından somutlaştırılacaktır. Böylece elektronik ticarette verinin bir noktadan başka bir noktaya sanal ortamlarda transferi esnasında, alınması gereken hukuki ve teknik tedbirler, izinli ileti sistemi,  kişisel verileri korunması, suç vasfındaki eylem ve işlemlerde kullanılan yazılım, donanım ve ağ sistemlerinin tanıtılması, elektronik ticarette örnek adli bilişim incelemeleri ve ağ sistemlerinde bilgi güvenliğinin sağlanması konuları zengin bir yelpazede ele alınacak; dijital ortamlardaki hileli işlemlere ve delil türlerine örnekler verilecektir. Elektronik Ticarette sıfırdan yüze formülüyle bir elektronik ticaret uygulamasının başından sonuna kadar olası hukuki ve teknik risk analizi ve planlaması, ihlallere karşı dijital delil toplama usul ve araçları, mahkemelere intikal etmiş vakalarının takip ve raporlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve takip edilecek metodolojiler örneklerle açıklanacaktır.

Kimler Katılabilir?

• Aracı hizmet sağlayıcılar bünyesinde faaliyet gösteren hukuki işlemlerin yönetilmesi, yönlendirilmesi ile görevli ve sorumlu olanlar
• E-ticaret uygulamalarında aracı hizmet sağlayıcıların sunduğu hizmetlerden faydalananlar
• E-ticaret uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne hukuken destek sunanlar
• E-ticaret uygulamalarında meydana gelen usulsüzlüklerin tespitinde bilirkişi olarak görev almak isteyenler

Belge

Katılımcılar kurs programı sonunda T.C Maltepe Üniversitesi onaylı “ELEKTRONİK TİCARET HUKUKU ’’ Katılım Sertifikası alacaklardır.

Bu program MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ VE SEM İŞBİRLİĞİNDE HAZIRLANMIŞTIR.

• E-ticaret kavramı, e-ticaret işlemlerinin tarafları, “Aracı Hizmet Sağlayıcı” kimdir; yapabileceği işlemler hukuken ne şekilde tanımlanır?
• Aracı hizmet sağlayıcının hukuken sorumlulukları nelerdir? Aracı hizmet sağlayıcılarının karşılaşabilecekleri riskler nelerdir?
• Aracı hizmet sağlayıcı hukuka aykırı işlemleri nasıl tespit edebilir – adli bilişim uygulamaları çerçevesinde kullanılabilecek yöntemler nelerdir ve adli makamlara sunulacak raporın düzenleme ölçütleri nasıl belirlenir?
• Olası hukuka aykırı işlemlerin ceza hukuku yönüyle değerlendirilmesi
• Ceza hukukuna dayalı işlemlerin yönetilmesi
• Olası hukuka aykırı işlemlerin borçlar hukuku yönüyle değerlendirilmesi
• Borçlar hukukuna dayalı işlemlerin yönetilmesi

1. Kayıt Formu (bu sayfanın sağ tarafında bulunan kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir)
2. Ödeme dekontu (yanda belirtilmiş email adresine)

6 Mart 2021 Tarihinde açmış olduğumuz eğitimimize gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederiz. Yeni eğitim tarihleri planlanmaktadır. Ön kayıt için lütfen yandaki formu doldurunuz.

Prof. Dr. Asaf Varol
Doç. Dr. Gülşah Vardar Hamamcıoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Karaer Güçlü
Dr. Öğr. Üyesi Mete Tevetoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş

Banka: Türkiye İş Bankası
Hesap Sahibi: Neo Akademi Eğitim Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
IBAN: TR77 0006 4000 0011 0960 8021 50

Eğitim Tarihi/Süresi

Yeni Eğitim Tarihi planlanmaktadır / 20 saat

Lokasyon

Online Eğitim

Eğitim Ücreti

600 TL ( KDV Dahil )

Eğitim Koordinatörü

Kayıt Formu

Tanıtım amacıyla tarafıma ait görsel ve işitsel kayıtlarımın üniversitenin hesaplarında yayınlanmasına izin veriyorum.