KGK BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI

Eğitim İçeriği

Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından oluşturulan “Bağımsız Denetçiler için Sürekli Eğitim Programı”nın temel konulardaki dersleri Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu (KGK) tarafından onaylanmıştır.

Bağımsız Denetçiler için sürekli eğitim tebliği kapsamında muhasebe ve denetim alanında yüz yüze eğitimler vermektir. Böylece Bağımsız Denetçiler tebliğ kapsamında eğitim yükümlülüğünü tamamlayabilirler. Verilecek eğitimlerin listesi aşağıda yer almaktadır. , “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Programı” derslerine ait bilgiler  “ Detaylı Eğitim İçeriği “ başlığı altında aşağıda yer almaktadır.

Kimler Katılabilir?

  • Temel konularda eğitim kredisi almak isteyen YMM, SMMM ve Bağımsız Denetçiler
  • Bu konuları öğrenmek ya da bu konularda kendini geliştirmek isteyenler diğer kimseler de katılabilirler.

Belge

Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen KGK Eğitiminin devam zorunluluğu bulunmaktadır,  eğitimin bitiminde ise Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi katılımcı belgesi verilecektir.

TMS/TFRS ve VUK Karşılaştırma ve Uygulamalar 1-2-3 (21 Saat) (3 Gün)

TMS/TFRS/BOBİ FRS-1-2-3 (21 Saat) (3 Gün)

BDS 1-2 (14 Saat) (2 Gün)

BDS Uygulamalar (7 Saat) (1 Gün)

TMS/TFRS ve VUK Karşılaştırma ve Uygulamalar 1-2-3 (21 Saat) (3 Gün)

TMS/TFRS/BOBİ FRS-1-2-3 (21 Saat) (3 Gün)

Prof. Dr. Şeref DEMİR
Doç. Dr. Mehmet KOÇ
Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
Dr. İsmail Ercan Ünal

  • Kontenjan 35 kişi ile sınırlıdır.
  • Covid19 önlemlerine uygun biçimde amfi ortamında ( Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 14 No.lu Amfide)  yüz yüze gerçekleştirilecektir.
  • Yeterli başvuru olmaması durumunda eğitim tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

Banka: Türkiye İş Bankası
Hesap Sahibi: Neo Akademi Eğitim Ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
IBAN: TR77 0006 4000 0011 0960 8021 50

Eğitim Tarihi/Süresi

Eğitim tarihleri planlanmaktadır.

Lokasyon

Maltepe Üniv. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 14 No.lu Amfi / Yüzyüze Eğitim

Eğitim Ücreti

Eğitim Koordinatörü

Kayıt Formu

Tanıtım amacıyla tarafıma ait görsel ve işitsel kayıtlarımın üniversitenin hesaplarında yayınlanmasına izin veriyorum.