TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (MALTEPESEM) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN KATILIMCI AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) kapsamında T.C. Maltepe Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Üniversite tarafından bu sayfanın yukarısında yer alan ’’6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Sürekli Eğitim Merkezi Katılımcı Aydınlatma Metni’ ile bilgilendirildim.

Üniversite ve eğitim programlarını tanıtmak amacıyla katılımcı olarak bana ait görsel ve işitsel kayıtlarımın https://www.maltepesem.com/ ve www.maltepe.edu.tr internet adreslerinde ve üniversitenin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına açık rıza veriyorum. İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, bu durumda talebimi size aydınlatma metninde tarafıma sunulan yollardan biri ile iletebileceğimi biliyorum.