İŞ HUKUKUNDA ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

İş hukukunda arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgileri içeren arabuluculuk uzmanlık eğitimi.

Kimler İçin?

“Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ve “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” uyarınca, arabuluculuk eğitimine hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler katılabilir. Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Maltepesem), arabuluculuk eğitimi düzenlemek üzere Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

Belge

Arabulculuk Eğitimi MADDE 32 – (4) Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılmaları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve derslerin 1/12’sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.

Eğitimi tamamlayan kursiyerlere eğitimi tamamladıklarına dair Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yetkili Eğitim Kurumu olarak MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Rektörlük onaylı İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir.

BÖLÜM 1
• İş Hukukunda Arabuluculuk
• İş kanunları ve ilgili kanunlar
• Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar
• Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar
• İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi

BÖLÜM 2
• İş Hukuku Eğitim Konuları
• İş hukukunun temel kavramları
• İş sözleşmesi ve türleri
• İşçinin borçları
• İşverenin borçları
• İşçi ücreti ve ekleri
• Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma
• Yıllık ücretli izin hakkı ve diğer izin ve tatiller
• İşçi ve işveren alacaklarına uygulanacak faiz çeşitleri
• İşçi ve işveren alacaklarında uygulanacak kesintiler
• İş sözleşmesinin sona ermesi
• İşe iade ve sonuçları
• İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları
• Sendikal güvenceler
• Toplu iş sözleşmesi

BÖLÜM 3 – UYGULAMA EĞİTİMİ KONULARI
• Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu
• Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
• Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
• Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• İş Kazasından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması
• UYAP Arabulucuk Portalının Kullanılması
• Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti
• Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği

  • EĞİTİM YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEKTİR.
  • Uygulama derslerinde sınıf ikiye bölünmektedir.12 şer kişilik 2 ayrı sınıfta ayrı hocalarla yapılacaktır.
  • Sınıflarda maksimum 24 kişi olacaktır.
  • Eğitim yerlerimiz sosyal mesafe düzenine göre düzenlenmiş olup,gerekli dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI
MARMARA EĞİTİM KÖYÜ ŞUBESİ
IBAN NO:  TR04 0006 4000 0011 2650 0500 25

ÖnemliNot: Ödemeler yapılırken açıklama kısmına mutlaka T.C Kimlik numarası isim soy isim ve mail adresleri yazılması gerekmektedir.
Mail adresleri e-arşiv fatura düzenleneceğinden ötürü kişilerin tarafına iletilebilmesi için gerekmektedir.

Eğitim Tarihi/Süresi

14.11.2020 / 36 Saat

Lokasyon

Maltepe Üniv. Kampüsü / Yüzyüze Eğitim

Eğitim Ücreti

1.500 TL (KDV Dahil)

Eğitim Koordinatörü

Kayıt Formu