İŞ HUKUKUNDA UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması 7036 sayılı İş Mahkemeler Kanunu ile dava şartı haline getirilmiştir (md.3). Bununla birlikte Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuğa İlişkin Usul ve Esaslar” kabul edilmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca arabulucuların, dava şartı niteliğini taşıyan iş hukukunda arabuluculuk faaliyetini yürütebilmeleri için teorik ve uygulama eğitiminden oluşan 36 saatlik bir eğitimi almaları gerekmektedir.

Teorik eğitim ve uygulama eğitimi sonucunda arabulucuların; işçi ve işverenin yasal hakları doğrultusunda arabuluculuk sürecini yönetme, işçi ve işverenin yasal haklarını bilerek hareket edip etmediğini değerlendirmek suretiyle avukattan veya uzmandan yardım almalarını sağlama ya da süreci sonlandırma konusunda gerekli yeterliliğe sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Uzmanlık eğitimi, en fazla üç hafta içinde tamamlanmak zorunda olup, eğitim bir sınıfta en fazla 24 katılımcı ile yürütülür.

Uzmanlık eğitimi, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 23. maddesi gereğince Bakanlıkça daha önce arabuluculuk eğitimi izni verilen eğitim kuruluşları tarafından verilebilir.

Pandemi koşulları ve Arabuluculuk Daire Başkanlığı bilgilendirmeleri doğrultusunda eğitimimiz arasis.net üzerinden ONLINE olarak düzenlenecektir.

Kimler İçin?

Uzmanlık eğitimine katılabilmek için arabulucular siciline kayıtlı arabulucu olmak gerekmektedir.

Belge

Eğitimini tamamlayan katılımcılar arabuluculuk eğitim yönetim sistemi (ARASİS) üzerinden İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi Katılım Belgesini online olarak alabilirler.

BÖLÜM 1
• İş Hukukunda Arabuluculuk
• İş kanunları ve ilgili kanunlar
• Arabuluculuğa elverişli olan uyuşmazlıklar
• Arabuluculuğa elverişli olmayan uyuşmazlıklar
• İş hukukundaki emredici hükümler ile arabuluculuk ilişkisi

BÖLÜM 2
• İş Hukuku Eğitim Konuları
• İş hukukunun temel kavramları
• İş sözleşmesi ve türleri
• İşçinin borçları
• İşverenin borçları
• İşçi ücreti ve ekleri
• Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma
• Yıllık ücretli izin hakkı ve diğer izin ve tatiller
• İşçi ve işveren alacaklarına uygulanacak faiz çeşitleri
• İşçi ve işveren alacaklarında uygulanacak kesintiler
• İş sözleşmesinin sona ermesi
• İşe iade ve sonuçları
• İş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları
• Sendikal güvenceler
• Toplu iş sözleşmesi

BÖLÜM 3 – UYGULAMA EĞİTİMİ KONULARI
• Kıdem Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• İhbar Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Kötü Niyet ve Ayrımcılık Tazminatı Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Fazla Mesai Uyuşmazlık Senaryosu
• Ücret ve Asgari Geçim İndirimi Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
• Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacakları ile Hafta Tatili Alacağına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Yıllık Ücretli İzin Alacağı Uyuşmazlık Senaryosu
• Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Rekabet Yasağına Aykırılık ve Sır Saklama Yükümlülüğüne İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Mobbing ve Buna Bağlı Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• İşe İade ve Sonuçlarına İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Sendikal Tazminata İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• İş Kazasından Kaynaklanan Maddi-Manevi Tazminat Taleplerine İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanununa Tabi Alacaklara İlişkin Uyuşmazlık Senaryosu
• Arabuluculuk Büroları ile İrtibat Kurulması
• UYAP Arabulucuk Portalının Kullanılması
• Tarafların Arabuluculuk Toplantısına Daveti
• Arabuluculuk Süreci ile İlgili Tutanakların ve Son Tutanağın Yazım Usul ve Tekniği

23 Mayıs 2022 – 27 Mayıs 2022

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
1. Kayıt Formu (bu sayfanın sağ tarafında bulunan kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir)
2. Arabuluculuk Belgesi veya Arabulucu Kimlik Kartının aslı/fotokopisi/sorgulama ekran görüntüsü
3. Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisİ
4. Ödeme dekontu
5. Sertifikanın kargo ile ulaştırılabilmesi için adres bilgisi.

NOT:
• Kayıt formunu doldurduktan sonra, 2,3 ,4 ve 5. maddede yer alan belgeleri maltepesem@maltepe.edu.tr adresine e-posta göndermeniz durumunda kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.
• Kayıt işleminin gerçekleştiğine dair bilgi ve eğitimle ilgili bilgilendirmeler katılımcılarımızdan oluşan whatsapp grubu üzerinden yürütülecektir.
• Eğitim ücretini ödedikten sonra en az 2 ay süreyle eğitim açılmadığı takdirde iade mümkündür. Diğer durumlarda iade yapılmamaktadır.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI
MARMARA EĞİTİM KÖYÜ ŞUBESİ
IBAN NO:  TR04 0006 4000 0011 2650 0500 25

ÖnemliNot: Ödemeler yapılırken açıklama kısmına mutlaka T.C Kimlik numarası isim soy isim ve mail adresleri yazılması gerekmektedir.
Mail adresleri e-arşiv fatura düzenleneceğinden ötürü kişilerin tarafına iletilebilmesi için gerekmektedir.

Eğitim Tarihi/Süresi

23 Mayıs 2022 – 27 Mayıs 2022

Lokasyon

Online Eğitim

Eğitim Ücreti

1.000 TL (KDV Dahil)

Eğitim Koordinatörü

Kayıt Formu

Tanıtım amacıyla tarafıma ait görsel ve işitsel kayıtlarımın üniversitenin hesaplarında yayınlanmasına izin veriyorum.