KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

Kişisel veriler; tanım olarak kimliği belirli veya belirlenebilir kişilere ait bilgilerin tamamı ve kişisel bilgilere verilen isimdir. Son yıllarda teknolojinin büyük bir hızla ilerlemesi, kötü amaçlı kişilerce kişisel bilgileri daha rahat ele geçirmelerine neden olmuştur, bu nedenle 07.04.2016 tarihinde, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu getirilmiştir. Bu kanunun amacı, kişisel verileri korumayı amaçlamaktadır. Şirketler, kurumlar ve kuruluşların bu yasaya uymaları zorunlu hale getirilerek yasaya uygun şekilde hareket etmeyen kurum ve kuruluşlar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.

Kimler Katılabilir?

Belge

Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Kanununun katılımcılarına %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla, Maltepe Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile SEM Program Koordinatörü yetkililerinin imzası olacak şekilde sertifika verilecektir.

1. Gün

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amacı ve gerekçesi
 • Kanun kapsamında olan şirketler ve kurumlar hangileri ve nedenleri?
 • Özel nitelikli veya özel nitelikli kişisel veriler nelerdir?
 • Kişisel Veri Koruma Kurumu ve Kurulu nedir?
 • Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili suçlar ve cezalar nelerdir?
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili Kabahatler ve idari para cezaları nelerdir?
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kapsamı dışında kalan istisnalar nelerdir?
 • Başka kanunlarda ve sektörlerdeki düzenlemeler nelerdir?
 • Kişisel veriler ne zaman silinmeli ve yok edilmelidir?
 • Kişisel verilerin anonimleştirilmesi süreci nasıl işlemelidir?
 • Toplanan kişisel veriler ne şekilde işlenebilir?
 • Kişisel veriler yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurumlara nasıl aktarılabilir?

2. Gün
KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İDARİ TEDBİRLER

 • Veri işleyen ve veri sorumlusu kimdir?
 • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü nedir?
 • Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler nelerdir?
 • Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi
 • Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları
 • Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi
 • Kişisel Verilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması
 • Siber Güvenliğin Sağlanması
 • Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi
 • Kişisel Veri İçeren Ortamları
 • Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması
 • Kişisel Verilerin Yedeklenmesi

Teknik Tedbirler
Yetki Matrisi Yetki Kontrol Erişim Logları Kullanıcı Hesap Yönetimi Ağ Güvenliği Uygulama Güvenliği Şifreleme Sızma Testi Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri Log Kayıtları Veri Maskeleme Veri Kaybı Önleme Yazılımları Yedekleme Güvenlik Duvarları Güncel Anti-Virüs Sistemleri Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme

İdari Tedbirler
Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.) Sözleşmeler (Veri Sorumlusu – Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu – Veri İşleyen Arasında ) Gizlilik Taahhütnameleri Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler Risk Analizleri İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi) Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.) Eğitim ve Farkındalık Faaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun) Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim

Eğitim grup katılımlarına göre açılmaktadır.

EĞİTİM YÜZ YÜZE GERÇEKLEŞECEKTİR.
EĞİTİM YERLERİMİZ SAĞLIK VE SOSYAL TEMAS AÇISINDAN UYGUNDUR.

Detaylı bilgi ve ücret için lütfen iletişime geçin

Adnan Bayrak
0538 780 75 08
maltepesem@maltepe.edu.tr

Eğitim Tarihi/Süresi

Eğitim grup katılımlarına göre açılmaktadır.

Lokasyon

Maltepe Üniv. Kampüsü / Marma Otel

Eğitim Ücreti

Eğitim Koordinatörü

Kayıt Formu

  Tanıtım amacıyla tarafıma ait görsel ve işitsel kayıtlarımın üniversitenin hesaplarında yayınlanmasına izin veriyorum.