2022 YILI UZLAŞTIRMACI YENİLEME EĞİTİMİ

Eğitim İçeriği

Bilindiği üzere 05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre; uzlaştırmacılara, uzlaştırmacı eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz ders saatinden az olmamak üzere iki yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilmektedir. Uzlaştırmacıların iki yılda bir verilen bu eğitime katılmaları zorunludur.

2022 yılı uzlaştırmacı yenileme eğitimlerinin 31 Mart 2022 tarihinde başlatılmasına ve 30 Eylül 2022 tarihinde bitirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda uzlaştırmacı yenileme eğitimleri 6 aylık süre içinde tamamlanacaktır.

Yenileme eğitimi ile uzlaştırmacıların, uzlaştırma süreciyle ilgili son mevzuat değişikliklerini öğrenmesi ve mevcut bilgisini pekiştirmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Katılabilir?

Uzlaştırmacı yenileme eğitimine 11 Mart 2018 tarihli 2018 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavında başarılı olup, uzlaştırmacı siciline kayıt olanlar ile yine bu sınavda başarılı olup, sicile kayıt başvurusunda bulunmayan ancak Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin 48 inci maddesine göre sicile kayıt şartlarını taşıyan kişiler başvurabilecektir.

(NOT: 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı ve 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Ek Sınavında başarılı olanlar, süreyi doldurmadıkları için yenileme eğitimine katılmayacaklardır.)

Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşunca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça uzlaştırmacı yenileme eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Katılımcılar en fazla bir ders saati devamsızlık yapabilecek, kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın bir ders saatinden fazla eğitime devam etmeyenlerin, eğitim kuruluşları tarafından eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

Belge

Uzlaştırmacılar, yenileme eğitimi bitiminden sonra http://eyosis.net/AnketKatil.aspx internet adresi üzerinden eğitim ve uzlaştırma sürecine ilişkin bir anket formu dolduracaklardır.

Eğitimi tamamlayan katılımcılar, katılım belgesini, anket formunu doldurduktan sonra, sistemden kendileri alacaktır. Bu nedenle eğitim kuruluşları tarafından katılımcılara ayrıca bir katılım belgesi verilmeyecektir.

Uzlaştırma Kurumuna İlişkin Mevzuat
Değişiklikleri ve Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
1
Uzlaştırma Sürecinde Tarafların Bilgilendirilmesi ve Uzlaşma Teklifi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1
Müzakere ve Sonrasında Uygulamada
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1
Uzlaşma Teklifine Davet ve Uzlaşma
Teklifi Sırasında İletişim
1
Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında İletişim 1
Uygulama 3
TOPLAM 8 saat

17 Eylül 2022 – Maltepe Üniversitesi Kampüsü

Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşunca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça uzlaştırmacı yenileme eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Katılımcılar en fazla bir ders saati devamsızlık yapabilecek, kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın bir ders saatinden fazla eğitime devam etmeyenlerin, eğitim kuruluşları tarafından eğitim programıyla ilişiği kesilecektir.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI
MARMARA EĞİTİM KÖYÜ ŞUBESİ
IBAN NO:  TR04 0006 4000 0011 2650 0500 25

Önemli Not: Ödemeler yapılırken açıklama kısmına mutlaka T.C Kimlik numarası isim soy isim ve mail adresleri yazılması gerekmektedir.
Mail adresleri e-arşiv fatura düzenleneceğinden ötürü kişilerin tarafına iletilebilmesi için gerekmektedir.

Eğitim Tarihi/Süresi

17 Eylül 2022 / Toplam 8 saat  1 Günlük Eğitim

Lokasyon

Maltepe Üniversitesi Kampüsü

Eğitim Ücreti

350 TL (KDV Dahil)

Eğitim Koordinatörü

Kayıt Formu

    Tanıtım amacıyla tarafıma ait görsel ve işitsel kayıtlarımın üniversitenin hesaplarında yayınlanmasına izin veriyorum.