UZLAŞTIRMACILIK EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim İçeriği

Uzlaştırmacı Eğitimi; suça maruz kalarak mağdur konumda bulunan kişi ve şüpheli konumda bulunan sanık ile beraber çalışarak, içinde bulunulan mevcut sorunlu durum alanında çalışma ve adalet sistemi çerçevesinde çözüm oluşturma yoluyla yeterlilik kazandırma eğitimidir.

Ceza Muhakemesi Hukukunda, mağdurların haklarının korunması ve suç faillerinin topluma kazandırılması amacıyla gelişen uzlaşma, mağdur ve failin, özgür iradeleriyle kabul etmeleri hâlinde, tarafsız bir üçüncü kişinin yardımıyla, suçtan ortaya çıkan sorunların çözümüne aktif olarak katıldıkları bir süreçtir. Uzlaşmanın amacı, suçlu konumundakilerin kendi işledikleri suçun sonuçlarını görerek anlamaları ve suçun mağduru ile suçu işleyen kişi arasında iletişimin sağlanabilmesidir. Uzlaştırmacı sisteminde; eğitimli uzlaştırmacılar aracılığı ile her iki tarafın da anlaşmaya varması sağlanarak adalet sisteminin işbirliğine dayalı çözüm üretmesi söz konusudur. Uzlaşmada, hem mağdurun zararının giderilmesi hem de suçu işleyenin topluma entegrasyonu söz konusudur. Katılım her iki tarafın da gönüllülük esasına dayalıdır ve uzlaştırma sürecinde gizlilik ilkesi esastır.

Kimler Katılabilir?

Uzlaştırmacı eğitimine hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden, hukuk fakültesi mezunlarının yanı sıra üniversitelerin;
• Siyasal Bilgiler Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İktisat Fakültesi
• İşletme Fakültesi

Mezunlarından, müfredatında aşağıda belirtilen hukuk derslerinden en az ikisini görmüş olanlar başvurabilecektir:
• Anayasa Hukuku
• Ceza Hukuku (Genel Hükümler)
• Ceza Hukuku (Özel Hükümler)
• Ceza Muhakemesi Hukuku
• Hukuk Başlangıcı/Hukuka Giriş/Hukukun Temel Kavramları/Temel Hukuk
• Ticaret Hukuku
• İş Hukuku
• Borçlar Hukuku

Belge

05.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği m.51 uyarınca “Uzlaştırmacı Eğitimi”alanında T.C.MALTEPE ÜNİVERSİTESİ – TÜRKİYE GENELİNDE yetkilendirilmiştir. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Rektörlük onaylı Uzlaştırmacı Eğitimi Katılım Belgesi verilecektir.

Uzlaştırmacı Eğitimi toplam 48 saat (36 saat teorik + 12 saat uygulama) olup ders dağılımı aşağıdaki şekildedir.

1. Onarıcı Adalet – 3 saat
2. Uzlaştırmanın Esasları – 4 saat
3. Uzlaştırmanın Şartları – 2 saat
4. Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usûlü; (Aşağıdaki başlıklar toplam 4 saat olmak üzere)
– Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri ve Eğitimi
– Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler
5. İletişim – 5 saat
6. Soruşturma Evresinde Uzlaştırma Usûlü; (Aşağıdaki başlıklar toplam 6 saat olmak üzere)
– Uzlaşma Teklifi
– Uzlaştırmada Edim
– Uzlaştırma Raporu veya Belgesi
7. Müzakere – 8 saat
8. Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma Usûlü – 2 saat
9. Soruşturma ve Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları – 2 saat
10. Uygulama – 12 saat

Yaklaşan eğitimlerimiz için planlama yapılmaktadır.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI
MARMARA EĞİTİM KÖYÜ ŞUBESİ
IBAN NO:  TR04 0006 4000 0011 2650 0500 25

ÖnemliNot: Ödemeler yapılırken açıklama kısmına mutlaka T.C Kimlik numarası isim soy isim ve mail adresleri yazılması gerekmektedir.
Mail adresleri e-arşiv fatura düzenleneceğinden ötürü kişilerin tarafına iletilebilmesi için gerekmektedir.

Eğitim Tarihi/Süresi

Planlanmaktaadır.

Lokasyon

Maltepe Üniversitesi

Eğitim Ücreti

Eğitim Koordinatörü

Kayıt Formu

    Tanıtım amacıyla tarafıma ait görsel ve işitsel kayıtlarımın üniversitenin hesaplarında yayınlanmasına izin veriyorum.