MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

Üniversitenin yürüttüğü önlisans, lisans ve lisansüstü programları dışında yaşam boyu öğrenme zemini oluşturmak üzere öğrencilere, her kesimden ve yaş grubundan bireylere ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek, çeşitli alandaki hizmetler için ihtiyaç duyulan ara personel yetiştirmek ve toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlama; Üniversitenin kamu, özel sektör, yerel yönetim, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak yegane amacımızdır..

İletişime Geçin
Maltepe Üniversitesi
Marmara Eğitim Köyü Maltepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
0216 706 10 16
0538 780 75 08
maltepesem@maltepe.edu.tr
www.maltepesem.com